SUPPLEMENTATION

B12


Is het i.p.v. B12-tekort misschien MTHFR deficiëntie? (PDF)

    INLEIDING
    Index  -  B12  Ref. Card

    DEEL 1
  Foliumzuur-B12-Methionine

    DEEL 2
    Twee vormen B12-tekort

    DEEL 3
        MTHFR deficiëntie

    DEEL 4
        Verdere factoren

B12
 
B12-Tekort


Nieuwe Visie!

Over het artikel:

Is het i.p.v. B12-tekort misschien
MTHFR deficiëntie?

Dit nieuwe artikel over B12-tekort introduceert de vernieuwende gedachte dat er niet één, maar twee vormen van B12-tekort zijn. De huidige kennis over over dit onderwerp belicht slechts de eerste vorm, die handelt over de problemen die ontstaan wanneer B12 niet goed wordt opgenomen.

In dit artikel wordt uitgebreid een tweede vorm van B12-tekort beschreven die samenhangt met overmatige uitscheiding van actief B12. Deze tweede vorm kan onder andere veroorzaakt worden door MTHFR deficiëntie.

Paula Bailly heeft zich jarenlang verdiept in de fysische achtergronden van verschillende ziekten. Het bestuderen van de wisselwerking tussen B12 en foliumzuur leidde tot het inzicht dat ook een proces van uitscheiding is betrokken bij het regelmechanisme van de hoeveelheid actief B12.

Door duidelijk de overeenkomsten en verschillen tussen deze twee vormen van B12-tekort uiteen te zetten weet zij op heldere wijze dit tot nog toe ontbrekende puzzlestukje van de B12-problematiek te beschrijven. De titel van het artikel is een kwinkslag naar het boek 'Is het misschien B12-tekort?'. 
Missie

Bijna de helft van de mensen in onze westerse maatschappij neemt supplementen. Hoewel daar op het internet heel veel informatie over is te vinden, blijft "hoe de dingen in hun samenhang nu precies werken" om begrijpelijke redenen vaak wat onderbelicht: het is n.l. over het algemeen best ingewikkeld. Om de werking van diverse vitaminen, mineralen en aminozuren te verduidelijken worden in de artikelen op deze site zo duidelijk mogelijk de biochemische processen die erachter steken uitgelegd.
Leeswijzer

Voorkennis
Een artikel over een ingewikkeld vakgebied als Biochemie lijkt moeilijk. Toch zijn alle artikelen zo geschreven dat ze door iedereen met gewone middelbare school kennis begrepen kunnen worden. Alle informatie die nodig is om de logica van het verhaal te volgen wordt (soms opnieuw) uitgelegd.

Cursief
Het verdient aanbeveling de recht gedrukte tekst van de artikelen in de gepresenteerde volgorde te lezen. Aan de rechterkant staan cursief gedrukte kaders met tekst, bedoeld als achtergrond informatie. Deze kunnen los van elkaar gelezen worden.